Skip to content

Användarvillkor

§1. ALLMÄNT

Dessa användarvillkor gäller för användandet av appen ‘Invajt’ (Appen). Genom att ladda ner Appen och skapa ett konto accepterar kontoinnehavaren (Användaren) dessa villkor. Appen ägs och drivs av Invajt Development AB (Bolaget), organisationsnummer 559155-6815 med adress Torsgatan 6 A, 753 15  Uppsala, Sverige. Om inte dessa villkor accepteras ska Användaren inte skapa ett konto eller använda Appen. Om Användaren har skapat ett konto och önskar få sitt konto raderat kontaktar användaren Bolaget via e-post på [email protected]. Nedan angivna villkor kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar, av större karaktär, träder i kraft meddelas användaren enligt följande:
  • Användaren får en notis i Appen.

§2. APPEN

Syftet med Appen är att tillhandahålla en tjänst där användaren kan bli inbjuden till och skapa events. Nedladdning av Appen och dess funktioner är kostnadsfria. Exempel på funktioner:
  • Skapa och bjud in till event
  • Skapa scheman i event
  • Dela bilder i event
  • Skapa inlägg i event

§3. ORDNINGSREGLER

Som användare garanterar och utfäster användaren, att användaren kommer använda Appen på ett sätt som är förenligt med samtliga regler och bestämmelser i dessa villkor samt tillämpliga lagar. Vidare garanterar och utfäster användaren att användaren kommer hålla god ton i Appens sociala funktioner samt enbart publicera inlägg eller events utan stötande innehåll. En användare som bryter mot vad som som framgår av dessa användarvillkor hanteras på följande sätt:
  • Användaren blir avstängd från tjänsten i två veckor om avtalsbrottet är av mildare art och permanent om det är ett grovt avtalsbrott.

§4. JURISDIKTION

Appen drivs och utvecklas från Sverige och regleras av svensk lag.

§5. ANSVARSBEGRÄNSNING

Bolaget frånsäger sig ansvaret för eventuella skador som uppstår kopplade till de event som användaren skapar eller deltar i. Bolaget garanterar inte att anslutningen till Appen är avbrottsfri eller felfri. Bolaget förbehåller sig rätten att när som helst revidera funktionalitet i Appen eller ta bort tillgången till den. Allt som laddas ner från Appen sker på egen risk. Du är ensam ansvarig för eventuell åverkan på ditt datasystem eller förlust av data som orsakats av nedladdning.

§6. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Namn, logotyp och kodbas i Appen ägs av Bolaget. Innehållet får inte ändras, sändas, återskapas, publiceras, licensieras, överföras eller säljas utan föregående skriftligt godkännande från Bolaget.

§7. INTEGRITETSPOLICY

Bolaget förbinder sig att följa Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte bl.a. är att skydda den enskildes grundläggande rättigheter och friheter. För mer information se vår integritetspolicy.

§8. KONTAKT

Vid frågor som rör Appen och dess innehåll kontaktar du oss via e-postadressen [email protected].