Skip to content

Integritetspolicy

§1. ALLMÄNT

Denna integritetspolicy gäller för appen ‘Invajt’ (Appen). Appen ägs och drivs av Invajt Development AB (Bolaget), organisationsnummer 559155-6815 med adress Torsgatan 6 A, 753 15  Uppsala, Sverige. Denna policy kan komma att ändras. Innan eventuella ändringar, av större karaktär, träder i kraft meddelas användaren enligt följande: Användaren (Användaren) får en notis i Appen.

§2. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

Vi behandlar följande personuppgifter om Användaren om Användaren skapar ett konto hos oss:
 • Namn och kontaktinformation, såsom för, mellan och efternamn samt profilbild (anges manuellt av Användaren)
 • E-postadress (anges manuellt av Användaren)
 • Telefonnummer (anges manuellt av Användaren)

§3. NÄR BOLAGET BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Bolaget kan komma att behandla Användarens personuppgifter för följande ändamål (uttömmande lista):
 • För att administrera ditt konto, tillgängliggöra och tillhandahålla Appen och integrera Appen med tredje parts tjänster, och för att tillgängliggöra och förbättra din upplevelse med Appen, och i övrigt tillgängliggöra Appen i enlighet med användarvillkoren.
 • För att skicka notiser och meddelanden till dig via e-post eller på annat sätt, inklusive marknadsföring och information från oss och våra närståendes produkter och tjänster.
 • För att informera dig om uppdateringar av Appen, Personuppgiftspolicyn eller Avtalet.
 • För att förbättra och utveckla Appen eller nya tjänster och produkter, samt för att analysera ditt användande av Appen.
 • För att säkerställa de tekniska funktionerna hos Appen och för att förhindra användning av Appen i strid med Avtalet.
 • För att uppfylla Avtalet, inklusive att skydda våra rättigheter, egendom och säkerhet och om nödvändigt också tredje parts rättigheter, egendom och säkerhet.

§4. RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Bolaget använder följande rättsliga grunder för behandlingen av Användarens personuppgifter:
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vår del av ett avtal där Användaren är part (för att möjliggöra för att Användaren ska kunna skapa ett konto i Appen).

§5. HUR PERSONUPPGIFTER DELAS

Vi säljer inte Användarens personuppgifter till någon tredje part, men Bolaget delar med sig av dem till de som kan hjälpa Bolaget i Bolagets verksamhet eller att uppfylla ändamålet för vilket Bolaget behandlar Användarens personuppgifter. Det är till exempel Bolagets samarbetspartners (t.ex leverantören som hanterar plattformen för den inbyggda supporten).

§6. VAR PERSONUPPGIFTER DELAS

Vi kommer att dela och föra över dina personuppgifter till tredje part (exempelvis leverantörer av IT-tjänster) för att tillhandahålla Appen till dig i enlighet med användarvillkoren.

Bolaget behandlar, som huvudregel, dina personuppgifter endast inom EU och EES. Skulle personuppgifter behandlas utanför EU och EES, säkerställer vi att dina uppgifter skyddas på ett likvärdigt sätt som om de hade behandlats inom EU/EES genom standardavtalsklausuler som vi har ingått med dessa aktörer eller andra lämpliga säkerhetsåtgärder. En kopia på standardavtalsklausulerna hittar du här: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en.

§7. HUR LÄNGE PERSONUPPGIFTER SPARAS

Bolaget behåller Användarens personuppgifter så länge det är nödvändigt för ändamålet för vilket de behandlas. Det är oftast så länge Användaren har en anknytning till Bolaget (t.ex. genom att Användaren eller Användarens organisation är kund hos, eller för att Användaren är mottagare av Bolagets nyhetsbrev eller liknande), men vissa uppgifter sparas så länge det krävs enligt externa regler (såsom skatte- och bokföringslagstiftning som kräver att Bolaget sparar uppgifterna i 7 år).

§8. ANVÄNDARENS RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Användaren har självklart rättigheter kring Användarens personuppgifter som Bolaget respekterar och gärna hjälper Användaren att utöva. Bolaget listar dem här nedanför. Vill Användaren utöva någon av dem, hör Användaren av sig till [email protected].
 • Rätt till tillgång – Användaren har rätt att få reda på vilka personuppgifter Bolaget behandlar om Användaren och varför samt få en kopia av dem.
 • Rätt till rättelse – Om Användaren anser att Bolaget behandlar felaktiga personuppgifter om Användaren, som t.ex. namn eller kontaktuppgifter, kan Användaren be Bolaget att rätta detta.
 • Rätt till begränsning av behandling – Användaren kan begära att Bolaget begränsar behandlingen av Användarens personuppgifter. Det kan till exempel bli aktuellt om Bolaget har felaktig information om Användaren och Användaren inte vill att behandlingen fortsätter tills Bolaget har rättat den.
 • Rätt att bli bortglömd – Användaren kan begära att Bolaget ska ta bort Användarens personuppgifter från Appen.
 • Rätt till dataportabilitet – Användaren har rätt att få ut Användarens personuppgifter i ett maskinläsbart format så att det kan vidarebefordras till en annan part.
 • Rätt att göra invändningar – För de behandlingar som baseras på berättigat intresse har Användaren rätt att invända mot att Användarens personuppgifter används. Då väger Bolaget Användarens intresse av integritet mot Bolagets berättigade intresse och väger Användarens intresse tyngre så stoppar Bolaget behandlingen.
 • Rätt att återkalla samtycke – Om någon behandling baseras på samtycke har Användaren rätt att dra tillbaka Användaren samtycke och Bolaget kommer då inte fortsätta den behandlingen av Användarens personuppgifter.
 • Rätt att inte vara föremål för profilering – Användaren har alltid rätt att begära att inte vara föremål för profilering (t.ex. att Bolaget drar slutsatser om Användaren baserat på information från Google Analytics, såsom Användarens geografiska ort, hur Användaren hittade till Bolagets webbsida eller vilken webbläsare Användaren använder).

§9. KONTAKT

Om Användaren har några frågor om hur Bolaget behandlar Användarens personuppgifter är Användaren alltid välkommen att höra av sig till Bolaget via e-postadressen [email protected]. Slutligen, tycker Användaren att Bolaget misslyckas med att ta hand om Användarens personuppgifter eller Användarens rättigheter kan Användaren kontakta Datainspektionen. Användaren når dem på [email protected]